Incasso - online invorderingstool

Onbetaalde rekeningen? Dit ziet u liefst zo snel mogelijk betaald. Wij bouwden heel wat ervaring en expertise op met invordering van openstaande facturen. Zo zetten we uw debiteuren daadkrachtig aan tot betalen Kordaat én menselijk. Onze klanten? Ondernemingen in binnen- en buitenland, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen.

Invordering mét juridische expertise

Het verschil met een klassiek incassobureau? Als advocatenkantoor hebben we gedegen juridische expertise in huis en daarmee zetten we invorderingsprocedures op van a tot z; tot en met de gerechtelijke invordering. Zo voeren we procedures op maat helemaal toegespitst op uw behoeften.

Kostenbesparend debiteurenbeheer

We stemmen onze invorderingsprocedures volledig af op uw wensen en nemen het debiteurenbeheer deels of volledig van uw over. Zo garanderen we een nauwgezette opvolging die u heel wat tijd én kosten bespaart. We gaan tot het uiterste om in zo weinig mogelijk , zo veel mogelijk nettoresultaat voor u te boeken.

Wat doen we concreet? Onze incasso formules:

a. Voorkom wanbetalers: we houden uw factuurvoorwaarden tegen het licht en adviseren u om ze waterdicht te maken. Zo bent u voortaan betere ingedekt tegen wanbetalers.

Contacteer ons

b. Invordering van onbetwiste geldschulden (IOS procedure): Laat uw klant (enkel in een B2B relatie) na onbetwiste facturen te betalen? Deze kunnen geïnd worden zonder tussenkomst van een rechtbank. Maak gebruik van onze IOS-inning tool om op eenvoudige, snelle en goedkope de onbetaalde facturen te innen.

IOS-Inning Tool

c. Debiteurenbeheer

Door onze ruime ervaring, performante software en uitgebouwde administratie kunnen wij een incassoformule op maat (ook voor grote aantallen) aanbieden, die zowel in het kader van de minnelijke invordering als de gerechtelijke invordering, waarbij minimaal de integrale netto-recuperatie van de hoofdsom ons streefdoel is.

Contacteer ons