Bemiddeling en arbitrage

Soms is procederen onvermijdelijk, maar in vele gevallen kunnen procedures voorkomen worden.

Onze advocaten adviseren en begeleiden in het kader van de minnelijke oplossing van geschillen en alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage en bemiddeling (mediatie).