Handelsrecht en economisch recht

Het consumentenrecht regelt de handelspraktijken en de bescherming van de consument. Bestelde u een product dat niet blijkt te werken? Maakte een voedingsmiddel u ziek? Dan heeft het vaak heel wat voeten in de aarde eer u die schade juridisch kunt verhalen. Onze advocaten beheersen de toepasselijke wetgeving en bieden doortastend advies en dito bijstand bij zulke geschillen. Ons kantoor beschikt over heel wat expertise in de volgende domeinen:

  • consumentenrecht
  • productaansprakelijkheid
  • handelspraktijken
  • mededingingsrecht
  • handelsovereenkomsten
  • bemiddeling in commerciële zaken