Vandevelde & Heytens is een polyvalent advocatenkantoor dat rechtsbijstand biedt aan particulieren en ondernemingen.

Disclaimer

Deze website is eigendom van:

BV Flank Advocaten, met zetel te 9900 Eeklo Gentsesteenweg 56 (telefoon: + 32 9 377 77 82 / +32 9 345 76 46, email: info@flankadvocaten.be

De inhoud van deze website, inclusief logo’s, data, foto’s, teksten en beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan de BV Flank Advocaten of rechthoudenden.

De op de website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins aangepast aan of gericht op specifieke of persoonlijke omstandigheden. Bijgevolg vormt de inhoud van de website op generlei wijze een persoonlijk juridische advies aan de gebruik.

Indien de inhoud van deze website, niettegenstaande de inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie correct en nauwkeurig bij te werken, toch onjuistheden zou bevatten kan de BV Flank Advocaten niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou ontstaan door het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de via de website verkregen informatie.

De inhoud van de site (inclusief de links) kan ten allen tijde zonder aankondiging aangepast of gewijzigd worden.

De BV Flank Advocaten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar externe website waarover de BV Flank Advocaten geen enkele zeggenschap heeft en evenmin enige (inhoudelijke) controle kan uitoefenen. De BV Flank Advocaten kan dan ook geen enkele garantie bieden ter zake de volledigheid en juistheid van de inhoud van deze externe websites en draagt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Evenmin impliceert zulks een goedkeuring met de inhoud van deze externe websites.