Office

Onze historiek

Reeds in 1972 vestigde Vincent Vandevelde zich als advocaat in Zelzate. Door volledige toewijding aan de job wist hij zijn oorspronkelijk éénmanskantoor te laten uitgroeien tot een kantoor met meerdere advocaten en medewerkers, vertrouwd met uiteenlopende materies en met een gespecialiseerde focus op het verzekeringsrecht, het arbeidsongevallenrecht en het personen- en familierecht. In 1996 vervoegde Bart Heytens het kantoor, waarna in 2002 het advocatenkantoor Vandevelde & Heytens werd opgericht en het kantoor verder werd uitgebouwd en een gestage groei kende.

Tom Van de Voorde en Filip Gijssels studeerden samen rechten aan de Universiteit Gent. Na hun stage als advocaat bij resp. Mtr. Vincent Vandevelde te Zelzate en Mtr. Luc Van den Bossche te Gent verenigden zij zich in 1997 tot één van de eerste advocatenassociaties te Eeklo. Eerst aan de Stationsstraat en vanaf 2003 aan de Gentsesteenweg te Eeklo. Het plotse en veel te vroege overlijden van hun collega Thomas in 2004 was een pijnlijk moment. Desondanks werd het kantoor met een niet aflatende inzet verder uitgebouwd tot een gevestigde waarde in de streek, met ondertussen meer dan 30 jaar ervaring op de teller en dit in de meest diverse domeinen van het recht.

In 2021 bundelden Van De Voorde & Gijssels en Vandevelde & Heytens hun kennis en ervaring en werden wij samen Flank Advocaten, met vestigingen te Eeklo en te Zelzate.

De overtuiging dat schaalvergroting en specialisatie het enige juiste antwoord zijn op de steeds toenemende complexiteit van het recht en van justitie lag aan de basis van deze fusie.

Flank Advocaten is hierdoor in staat zaken uit de meest uiteenlopende domeinen van het recht op een professionele en efficiënte wijze te behandelen. Het enige doel is en blijft om de belangen van de cliënt zo sterk en zo correct mogelijk te verdedigen tot het uiterste.

Onze werkwijze

Wij bieden u rechtshulp bij al uw gerechtelijke procedures. Dat doen onze advocaten door voor u te pleiten bij de rechter — in alle Belgische rechtbanken en gerechtshoven. Toch eindigt niet elk probleem of geschil voor de rechtbank. Gelukkig maar, want aanslepende en dure procedureslagen zijn niet ons ding. En zeker het uwe niet. Daarom putten we alle andere middelen uit voor het zover komt. Hoe? Door u correct advies te geven en te bemiddelen waar het kan.

Onze kantoren zijn gevestigd in Eeklo en Zelzate.

Ook Nederlandse particulieren en ondernemingen vinden gemakkelijk de weg naar onze kantoren in het Meetjesland. En onze advocaten hebben een ruime ervaring met hen. Zo vertegenwoordigen we vaak Nederlandse cliënten in de Belgische rechtbanken en maken we hen wegwijs in de Belgische wetgeving en rechtspraak.