Bouw- en aannemingsrecht

Hebt u een bouwgeschil met uw aannemer of architect? Of bent u als professional in de bouwsector betrokken in een geschil met uw opdrachtgever? Onze advocaten weten raad, en bemiddelen. Komt het tot een geschil voor de rechtbank? Dan nemen wij de gerechtelijke procedure in handen en vertegenwoordigen wij u voor de rechter. Wij staan u ook bij tijdens expertises.

Ons advocatenkantoor bouwde heel wat vak- en terreinkennis op in het bouwrecht. Ook voor kwesties rond vruchtgebruik, erfpacht en erfdienstbaarheden vindt u bij ons een advocaat met ruime vakkennis. Zoekt u rechtshulp op het gebied van huurrecht? Ook dan krijgt u een vakbekwaam advies in ons kantoor. We zijn actief in o.m. de volgende domeinen:

  • bouwgeschillen
  • koop en verkoop van onroerende goederen
  • woning- en handelshuur
  • onteigening
  • erfdienstbaarheden, vruchtgebruik of mede-eigendom.