Sportrecht

Ons kantoor legt zich eveneens toe op het sportrecht en verleent juridische bijstand aan alle actoren die met de sportwereld verbonden zijn, zoals sporters, sportclubs, sportfederaties, sponsors, trainers, enz.

Onze advocaten begeleiden u onder meer inzake :

  • het opmaken van overeenkomsten (aansluiting, transfers, sponsoring, enz.)
  • de verdediging van sporters en clubs voor de diverse rechtbanken en instanties
  • arbitrage (bijvoorbeeld procedures voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport)
  • advies en bijstand aan sportclubs en sportfederaties inzake reglementen en geschillen
  • advies en bijstand inzake het statuut van de sportbeoefenaar
  • andere sportrechtelijke aangelegenheden