Bewind, collectieve schuldenregeling en zorgvolmacht

Bewind / zorgvolmacht

U bent bezorgd over wie uw gelden en eigendommen zal beheren, wanneer u hiertoe medisch gezien niet meer in staat zal zijn? U wenst uzelf of een familielid hiertegen te beschermen?

Dan kan bewind voor u of uw familie een oplossing bieden.

Of houdt u het liever in de persoonlijke sfeer, zonder tussenkomst van een professioneel of de Vrederechter?

Wij kunnen u de voor-en nadelen toelichten van een zorgvolmacht, dan wel van een bewind. Zo kan u voor uzelf of uw familielid de meest aangewezen en dienende keuze maken.

Onze advocaten worden ook zeer regelmatig zelf door Vrederechters aangesteld om het mandaat van bewindvoerder op te nemen. Zij kennen in dit domein dus reeds een jarenlange ervaring en kunnen u hierin perfect begeleiden.

Collectieve schuldenregeling

U wordt door omstandigheden getroffen door een onoverbrugbare schuldenlast, waardoor u veel stress en druk van gerechtsdeurwaarders ervaart?

U wenst hieraan het hoofd te kunnen bieden? U wilt zo graag opnieuw enig perspectief? En u wilt intussen toch ook een menswaardig bestaan kunnen leiden?

U bent als schuldeiser betrokken in een procedure collectieve schuldenregeling waartoe uw debiteur werd toegelaten en heeft nood aan toelichting of opvolging?

Wij kunnen u de weg wijzen en u hierbij begeleiden.

Onze advocaten worden ook zeer regelmatig zelf door de arbeidsrechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar. Het ontbreekt hen dan ook niet aan de nodige expertise op dat vlak.